Weegsystemen zijn dé specialiteit van DWC. Wat u vraagt, leveren wij. Of het nu gaat om een standaard weegschaal, een vloerweegplateau, een sample weegsysteem of om een special. Samen spreken wij het hele proces door. Vervolgens bedenken wij een gerichte oplossing en kunnen die ook leveren en installeren.

Ergonomisch verantwoord
Veel van onze weegsystemen zijn voorzien van een controller met ingebouwde LED bar. Dankzij deze LED bar hoeven de operators niet meer op het gewicht zelf te letten, maar op de kleurindicatie. Bij de inrichting en opstelling houden we vanzelfsprekend ook rekening met een goede werkhouding van de operator. Bijvoorbeeld door te letten op de juiste werkhoogte en door repetitieve lichaamsbewegingen te voorkomen.

Managementinformatie
De controller met ingebouwde LED bar zorgt voor een consistenter eindproduct omdat alle componenten binnen de tolerantie vallen. De give away wordt teruggedrongen tot een absoluut minimum. De geleverde managementsoftware verschaft u inzicht in de prestaties van de lijn en het gebruik van grondstoffen. De software geeft onder meer informatie over het aantal wegingen, het gemiddelde gewicht, en alle over- en ondergewichten. Ook de prestaties per operator worden bijgehouden. Door deze formatie te koppelen aan andere bedrijfssystemen (HRM, EXACT, SAP e.d.) maakt u meteen een efficiencyslag naar andere afdelingen.


Interesse in de weegoplossingen die DWC u te bieden heeft? Klik op één van de onderstaande afbeeldingen of kijk in het menu!

Zou u graag willen weten wat DWC exact voor u kan betekenen? Neem contact met ons op!